Τετάρτη, Αύγουστος 15, 2018

Ανάπτυξη Εφαρμογών

03

Η Infonet αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη της επιχείρησης σε σχέση με την μηχανογραφική
της υποδομή. Η πολυετής εμπειρία της Infonet στην αγορά παρέχει την απαραίτητη ευελιξία και τεχνογνωσία για την δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών εφαρμογών και σύνδεσης αυτών με τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές του πελάτη όσο αυτό είναι εφικτό.

Στα πλαίσια του επιχειρηματικού λογισμικού, η Ιnfonet αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα για τις αγορές των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, στην παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες υλοποίησης και προσαρμογής εφαρμογών, υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης).

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της μηχανοργάνωσης της επιχείρησης διακρίνεται από τα εξής 5 βασικά στάδια:

 1. Συγκέντρωση και ανάλυση εμπορικών αναγκών επιχείρησης και αγοράς στην οποία αυτή δραστηριοποιείται
 2. Σχεδιασμός υπολογιστικού συστήματος για την κάλυψη των εμπορικών αναγκών με εναρμόνιση στις ισχύουσες φορολογικές ή/και νομικές διατάξεις, και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και παράδοσης
 3. Παράδοση και έλεγχος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
 4. Εκπαίδευση των χρηστών της επιχείρησης
 5. Υποστήριξη
  1ο επίπεδο: υποστήριξη στην καθημερινή χρήση των εφαρμογών
  2ο επίπεδο: υποστήριξη σε πιο πολύπλοκες ανάγκες
  3ο επίπεδο: υποστήριξη σε νέες λειτουργίες των εφαρμογών

Επισκευές laptop/notebook/netbook

Mηχανογράφηση επιχειρήσεων

Eπισκευές σταθερών υπολογιστών

Προγραμματισμός δικτύων

Aνάπτυξη εφαρμογών

Ασύρματη παραγγελιοληψία

Eγκατάσταση κλειστού κυκλώματος

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

Επισκευή και συντήρηση plotter hp

Eκπαίδευση και συμβουλευτική