Τετάρτη, Αύγουστος 15, 2018

Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

11

H Infonet παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση  σε θέματα πληροφορικής.

Στα πλαίσια των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση σας, η Infonet παρέχει τη δυνατότητα
ανάλυσης υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών αναγκών της επιχείρησης και εναρμόνισής τους με τις υφιστάμενες  τεχνολογίες, με σκοπό την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ωφέλεια της επιχείρησης από την χρήση των τεχνολογιών  πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι βασικοί τομείς μηχανοργάνωσης της επιχείρησης διακρίνονται ως εξής:

-         Συλλογή επιχειρηματικών αναγκών

-         Προτεραιοποίηση αναγκών

-         Διερεύνηση & εκτίμηση χαρακτηριστικών απαιτούμενων υποδομών εξοπλισμού (Server, Τερματικά, Hub, Δικτύωση, Routers, Backup, Modem κ.λ.π.)

-         Διερεύνηση & εκτίμηση υποδομών πληροφοριακών συστημάτων
(Λειτουργικό Σύστημα, Βάσεις Δεδομένων, Εργαλεία Ανάπτυξης, Δίκτυα, Internet, Intranets κ.λ.π.).

-         Αξιολόγηση προτάσεων

Επισκευές laptop/notebook/netbook

Mηχανογράφηση επιχειρήσεων

Eπισκευές σταθερών υπολογιστών

Προγραμματισμός δικτύων

Aνάπτυξη εφαρμογών

Ασύρματη παραγγελιοληψία

Eγκατάσταση κλειστού κυκλώματος

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

Επισκευή και συντήρηση plotter hp

Eκπαίδευση και συμβουλευτική