Τετάρτη, Αύγουστος 15, 2018

SynEDIX - Electronic Data-Doc Integrated eXchange

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωμάτωση Αρχείων

Ηλ. Τιμολόγηση, Ανταλλαγή άλλων Παραστατικών και Αρχείων

Το SynEDIX είναι ένα παραμετροποιήσιμο και ευέλικτο πρόγραμμα για την ηλεκτρονικοποίηση της τιμολόγησης και άλλων παραστατικών. Μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχει την δυνατότητα να μετατρέπει τα παραστατικά σε e-παραστατικά ανεξαρτήτως της εμπορικής εφαρμογής και του φορολογικού μηχανισμού που τα έχει σημάνει. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε εφαρμογή και φορολογικό μηχανισμό.

Πως μπορεί το SynEDIX να βοηθήσει την επιχείρησή σας ; 

 Βοηθάει σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της παραγωγικότητας που οφείλεται στην εξοικονόμηση χρόνου απ΄ ότι απαιτεί συνήθως η παραδοσιακή  διαδικασία αποστολής τιμολογίων και άλλων παραστατικών, (εκτύπωση, αποστολή σε ταχυδρομείο, παραλαβή, αρχειοθέτηση κ.λ.π).

 • Μειώνει σημαντικά το κόστος της έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό από έξοδα  όπως, αναλώσιμα εκτύπωσης , μελάνι, χαρτί, κλπ. καθώς και από τα ταχυδρομικά τέλη ή από άλλη υπηρεσία αποστολής.

 

 

SynEDIX - Basic

• e –τιμολόγηση και e-αποστολή παραστατικών εύκολα και γρήγορα με e-mail (πρωτόκολλο SMTP), πλήρης υποστήριξη κάθε άλλου πρωτόκολλου με την χρήση του SynEDIX Advanced και Expert
• Υποστήριξη e-αποστολής παραστατικών ανεξάρτητα εμπορικής εφαρμογής και μοντέλου φορολογικού μηχανισμού
• Παραμετροποίηση, Ευελιξία γενικών επιλογών λειτουργιών και διαδικασιών
• Αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες ανά παραστατικό,
          • Μαζική Αποστολή χωρίς την μεσολάβηση του χρήστη ή με μεσολάβηση του χρήστη ανά παραστατικό
          • Επισυναπτόμενα:  .pdf, .xps, .txt ή/και _a.txt, _b.txt, και επίσης άλλα έγγραφα τα οποία επιθυμεί να επισυνάψει ο αποστολέας
• Δυνατότητα προγραμματισμού εκτέλεσης λειτουργίας (Scheduling)
• Βασική Οργάνωση/Αρχειοθέτηση
• Βελτίωση εκτύπωσης π.χ. Format Dos σε Format Pdf
• Επιλογή email sender για την αποστολή των emails
• Επιλογή για επιβεβαίωση παραλαβής/ανάγνωσης των emails
• Δυνατότητα επανάληψης (resend) της αποστολής
• Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας παραστατικού
• Παροχή ενημερωτικών μηνυμάτων για την εκτέλεση των λειτουργιών στον χρήστη ή στον διαχειριστή του συστήματος.
Βάση Δεδομένων Συναλλασσόμενων, Παραστατικών κ.λ.π., παραμετροποιήσιμες διαδικασίες ανα Συναλλασσόμενο
Τήρηση, Οργάνωση και Αρχειοθέτηση  εισερχόμενων / εξερχομένων e-παραστατικών
Υποστήριξη πολλαπλών format pdf, txt, rtf, doc, xps κ.λ.π. από διάφορους ΦΗΜ Α ή Β
Δυνατότητες και Εργαλεία διαμόρφωσης δεδομένων των εξερχομένων/εισερχομένων παραστατικών για την Αυτοματοποίηση Εισαγωγής Δεδομένων και integration με :
ERP
CRM
MRP
άλλα συστήματα
Διάφορα Προϊόντα και Υπηρεσίες για  Πρωτοκόλλα Επικοινωνίας, Αντιστοίχιση (Mapping)  Δεδομένων σε EDI Standards (X12, EDIFACT, UN/CEFACT, ebXML κλπ) για επέκταση των δυνατοτήτων Διαχείρισης της Επικοινωνίας, Μεταφοράς και Χρήσης EDI Αρχείων με Εκτεταμένη Ασφάλεια, Αξιοπιστία και δυνατότητες APM
Yποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας: AS2, AS3, ebMS, FTP/s, SSH FTP, HTTP/s, IBM WebSphere MQ,  MLLP, OFTP, OFTP2, RosettaNet RNIF, SMTP/s,  Web Services

Επισκευές laptop/notebook/netbook

Mηχανογράφηση επιχειρήσεων

Eπισκευές σταθερών υπολογιστών

Προγραμματισμός δικτύων

Aνάπτυξη εφαρμογών

Ασύρματη παραγγελιοληψία

Eγκατάσταση κλειστού κυκλώματος

Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

Επισκευή και συντήρηση plotter hp

Eκπαίδευση και συμβουλευτική